Contoh esei folio pendidkan moral

Terangkan dua nilai yang harus diamalkan oleh murid-murid agar menjauhi gejala ponteng sekolah. Katakan guna nilai harga diri:

Huraikan dua nilai yang perlu diamalkan oleh setiap pasangan suami isteri untuk mengelakkan penceraian. Mereka haruslah mempunyai perasaan cinta, kasih dan sayang yang mendalam untuk mengelakkan penceraian.

[BINGSNIPMIX-3

Sebagai contoh,mereka sepatutnya menghargai percintaan mereka kerana pengekalan hubungan perkahwinan yang bahagia bukannya mudah.

Mereka juga patut mempunyai perasaan cinta ,kasih dan sayang yang berkekalan untuk mengelakkan penceraian. Sebagai contoh,mereka haruslah saling membantu sekiranya pasangan mereka menghadapi sebarang konflik atau tekanan hidup. Selain itu,pasangan hidup haruslah mengamalkan nilai hormat dan taat kepada anggota keluarga.

Mereka sepatutnya memuliakan setiap anggota keluarga untuk mengelakkan penceraian. Sebagai contoh,si isteri sepatutnya menghormati si suami sebagai ketua keluarga manakala si suami sepatutnya memikirkan pendapat serta pandangan si isteri sebelum membuat sebarang keputusan.

Pasangan hidup sepatutnya berinteraksi dan member layanan bersopan untuk mengelakkan penceraian. Sebagai contoh,mereka haruslah berkomunikasi secara Contoh esei folio pendidkan moral dan lemah-lembut untuk mengelakkan kebencian mana-mana pihak.

Seterusnya,setiap pasangan hidup sepatutnya mengamalkan nilai rasional. Mereka sepatutnya bolehberfikir kesan berlakunya penceraian. Sebagai contoh,anak-anak mereka akan membesar tanpa kasih sayang ibu atabapa. Pasangan hidup sepatutnya bertindak wajar dengan mengelakkan penceraian.

Contoh esei folio pendidkan moral

Sebagai contoh,mereka sepatutnya menghadiri kursus perkahwinan dan berumah tangga untuk menyediakan mereka untuk memikul tanggungjawab rumah tangga.

Teo Yi Wen 5 Sn Kerajaan mengamalkan nilai melindungi hak kanak-kanak. Pihak kerajaan sepatutnya membela dan memberi naungan kepada kanak-kanak dengan mengurangkan bilangan buruh kanak-kanak. Sebagai contoh, pihak kerajaan memastikan keselamatan kanak-kanak terjamin daripada melakukan kerja-kerja buruh kerana mungkin akan mengakibatkan kematian kanak-kanak kerana keletihan.

Pihak kerajaan haruslah memelihara hak kanak-kanak dengan mengurangkan bilangan buruh kanak-kanak. Sebagai contoh, pihak kerajaan haruslah memastikan kanak-kanak memperolehi peluang untuk bersekolah dan menimba ilmu bukannya menanggung sumber pendapatan keluarga melalui aktiviti buruh.

Kerajaan haruslah mengamalkan nilai bertanggungjawab. Kerajaan Sebagai contoh, kerajaan haruslah memastikan pihak yang melanggar peraturan dan akta perlindungan kanak-kanak akan dikenakan hukuman denda dan penjara.

Selain itu,pihak kerajaan haruslah mengamalkan nilai rasional. Pihak kerajaan sepatutnya boleh berfikir kesan pengambilan buruh kanak-kanak. Sebagai contoh,buruh kanak-kanak yang kekurangan ilmu pengetahuan tidak dapat menyumbangkan bakti kepada negara dengan itu tidak dapatlah misi negara kita direalisasikan.

Pihak kerajaan haruslah bertindak wajar dengan mengurangkanbilangan kanak-kanak buruh. Sebagai contoh,pihak kerajaan bolehlah memaparkan rencana mengenai tindakan yang akan dikenakan sekiranya seseorang itu terlibat dalam pengambilan buruh kanak-kanak.

Sebagai contoh,kerajaan haruslah merangka akta yang melindungi kanak-kanak daripada terlibat dalam aktiviti buruh. Kerajaan juga harus melaksanakan kewajipan dengan mengurangkan bilangan buruh kanak-kanak.

Teo Yi Wen 5 Sn J2. Pihak kerajaan membela hak kanak-kanak dengan berusaha membanteras gejala buruh kanak-kanak. Sebagai contoh ,pihak kerajaan menggubal undang-undang bahawa kanak-kanak di bawah umur 15 tahun tidak dibenarkan bekerja.

Pihak kerajaan memelihara hak kanak-kanak dengan berusaha membanteras gejala buruh kanak-kanak yang melibatkan kanak-kanak. Sebagai contoh ,pihak kerajaan mengenakan hukuman terhadap peniaga yang mengeksploitasikan kanak-kanak sebagai buruh.

Selain itu ,Pihak kerajaan mengamalkan nilai bertanggungjawab. Pihak kerajaan melakukan sesuatu tugas serta kewajipan dengan sempurna dengan berusaha membanteras gejala buruh kanak-kanak. Sebagai contoh ,pihak kerajaan selalu melakukan operasi terhadap peniaga-peniaga di negara kita untuk memastikan meraka tidak menjadikan kanak-kanak sebagai buruh.

Pihak kerajaan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna dengan berusaha membanteras gejala buruh kanak-kanak. Sebagai contoh ,pihak kerajaan memberikan bantuan kewangan kepada keluarga yang miskin untuk menghalang mereka menjadikan anak-anak mereka sebagai buruh untuk mendapatkan sumber kewangan.

Keu Pei San 5SN Berikut ialah kempen yang dijalankan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Sudahkah Anda Mendaftar Sebagai Pengundi? Mereka sepatutnya melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan nagara dengan berdaftar sebagai pengundi. Contohnya, mereka sepatutnya mengundi untuk memilih bakal pemimpin.Mula dengan ayat Nilai, kemudian disokong dengan C dan/atau H.

Untuk menulis Contoh (C) atau Huraian (H) bagi setiap Nilai (N) yang anda guna, tanya soalan “Bagaimana” atau “Mengapa” pada nilai tersebut. Menerusi pembelajaran sukatan pengetahuan Moral tingkatan 4, saya telah menyedari beberapa nilai dan pengajaran yang patut dipraktikkan dalam kehidupan.

Nilai-nilai ini membawa impak dan peubahan yang besar kepada kehidupan dan . Soalan Esei (KBAT) Contoh soalan: Terangkan lima cara [10 markah] Setiap cara diikuti dengan 1 contoh/huraian 1 cara + 1 contoh/huraian = 2 markah Ujian Pendidikan Moral Tngkatan 1. Uploaded by. Dadyeden John. Himpunan Borang Pt3 Uploaded by.

Dadyeden John. Khb Tkn 2 Bab 1 Reka Bentuk Dan Penghasilan Projek. Uploaded by. Nilai yang sepatutnya diamalkan oleh (Nama). (Nama) haruslah (kata kunci). Contohnya, (Bagi satu contoh yang menyenaraikan kata kunci). (Nama) haruslah (kata kunci ). Contohnya, (Bagi satu contoh yang menyenaraikan kata kunci).

Contoh kerja amal folio moral spm pictures the england Pendidikan Moral Tingkatan 4 Resource Articles, Blog folio pendidikan seni esei. contoh Kerja Amal Moral tingkatan.

Contoh esei folio pendidkan moral

Contoh esei pendidikan moral tingkatan 4 spm Nota Sejarah Nota Sejarah. ashio-midori.com is a platform for academics to share research papers.

Contoh esei kerja khusus pendidikan moral ting4